Innovation

Innovationsarbete för att möta ökad konkurrens

 

Goovinn hjälpte Santa Maria att snabba upp och effektivisera sin process för att utveckla nya smaksättningar och måltidskoncept.

Människors smakpreferenser är väldigt olika och förändras över tid. För Santa Maria, som lever på att utveckla attraktiva smaksättningar och måltidskoncept, gäller det att hela tiden ligga steget före konkurrenter och vad vi människor efterfrågar. Men Santa Maria upplevde att deras produktutvecklingsprocess behövde utvecklas för att bli snabbare och effektivare.

Goovinn studerade Santa Marias processer och rutiner och intervjuade medarbetare runt om i organisationen. Analysen visade att det bland annat saknades gemensamma och tydliga definitioner och beslutsprocesser. Vidare kunde även kommunikationen med marknadsorganisationerna göras bättre. För att dra nytta av dessa och andra identifierade förbättringsmöjligheter utvecklade Goovinn en utbildnings- och coachningsinsats.

Santa Maria införde ett nytt arbetssätt med bättre styrning av projektportföljen under hösten 2016. Resultatet är bättre portföljstyrning med fler projekt som levererar mot sina mål, mer väl förberedda markandslanseringar och en bättre arbetssituation tack vare tydligare förväntningar och rollbeskrivningar.


Kategori: Innovation
Kategori: Innovation
Taggar: