Kommunikation

En del av mänsklighetens kollektiva minne

 

Hasselblad har jobbat med Invinn för att skapa en ny digital plattform med fokus på företagets värderingar, arv och önskad varumärkesposition. Detta för att möta framtiden och till fullo ta till vara på företagets prestigefulla arv. 

Hasselblad är ledande inom professionella kameror, men digitaliseringens utveckling ställde företaget inför nya utmaningar. För att förbereda sig inför framtiden tog de in Invinn för att uppdatera företagets varumärkesstrategi och visuella plattform. Invinn fokuserade på att modernisera varumärket men samtidigt ta till vara på företagets prestigefulla arv. Detta resulterade i lanseringen av en ny global hemsida designad för att till fullo visa potentialen i såväl varumärket som helhet som de unika kamerorna i sig.


Kategori: Kommunikation
Kategori: Kommunikation
Taggar: