Kommunikation

Så ska svensk doldis göra stor skillnad

 

Diaverum har tagit hjälp av varumärkesbyrån Invinn för att utveckla varumärket. 

Ett ganska okänt företag är en av världens ledande njursjukvårdsgivare som årligen tar hand om 26 000 patienter i 20-talet länder runt om i världen. Företaget, med 8 500 anställda, heter Diaverum och är i grunden ett svenskt företag med rötter i Gambro Healthcare.

Till utvecklingen har Diaverum tagit hjälp av varumärkesbyrån Invinn i Göteborg. Förutom att uppdatera logotypen och ta fram riktlinjer för klinikinteriör som matchar företagets positionering har Invinn hjälpt till att hitta en tydlig varumärkeshierarki samt namnge och designa nya tjänster som stärker Diaverums varumärke. Bland annat d.ACADEMY, en digital utbildningsplattform för patienter, läkare och sjuksköterskor.


Kategori: Kommunikation
Kategori: Kommunikation
Taggar: