Vi får människor att växa

VÄXTKRAFT ÅT HUNGRIGA ENTREPRENÖRER

För entreprenörer med ett brinnande engagemang som vill vara med att starta och bygga upp en ny verksamhet inom Vinngroup erbjuder vi ett delägarskap och en unik plattform. Du står för specialistkompetensen inom ett framtidsområde, drivkraften och viljan att bygga ett av Sveriges vassaste bolag. Vi tillför entreprenörskap och de finansiella musklerna som behövs för att kunna bygga ett framgångsrikt företag på lång sikt och ser till så att allt det praktiska med att starta bolaget fungerar. Supporten får ni sedan hela vägen. 

Genom Vinngroup och övriga systerbolag får du tillgång till ett stort nätverk av kunder och partners i Norden och inte minst viktigt en unik samlad erfarenhet av hur man bygger framgångsrika tjänstebolag.